European Solidarity Corps – live info session

European Solidarity Corps – live info session

Me date 25 qershor së bashku me Përtej Barrierave, u zhvillua një seancë live informimi për të njohur më mirë European Solidarity Corps, nismën e Bashkimit Evropian që ofron mundësinë për të rinjtë të jenë vullnetarë ose të punojnë jashtë vendit.⠀

Shiko videon këtu https://www.facebook.com/304579276278549/videos/275023280276848

—⠀

On 25th June, together with Beyond the Barriers, a live info session was held to better know the European Solidarity Corps, the European Union initiative that offers the chance for young people to volunteer or work abroad.⠀

Watch the video here https://www.facebook.com/304579276278549/videos/275023280276848