IPARD – Info session

IPARD – Info session

Për shkak të interesit të lartë për mbështetjen tonë për fermerët dhe agro-biznesin përmes programit #IPARD, Delegacioni i Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ju përgjigj  pyetjeve të publikut  live në faqen tonë në Facebook.⠀

Ndiqeni sesionin informativ dhe mësoni se si mund t’ju mbështesim! ⠀

https://www.facebook.com/304579276278549/videos/3098097743601072

—⠀

Due to the high interest in our support for farmers and agro-business through the #IPARD Programme, the Delegation of the European Union in cooperation with the Agricultural and Rural Development Agency of Albania answered some questions from the audience live on our Facebook page.⠀

Follow the session and learn how we can support you!

https://www.facebook.com/304579276278549/videos/3098097743601072