BE kthehet në shkollë! (Java e Evropës 2019)

BE kthehet në shkollë! (Java e Evropës 2019)

Ngjarjet e aktivitetit “BE-ja kthehet në shkollë” u organizuan njëkohësisht në katër vende:
• Shkolla e Mesme “Koto Hoxhi”, Gjirokastër,
• Shkolla e Mesme “Arbëria”, Bulqiza,
• Shkolla e Mesme “16 Shtatori”, Shijak, dhe
• Shkolla e Mesme “Sabah Sinani”, Pukë.
Ngjarjet krijuan një mundësi për gjimnazistët lokalë për të marrë pjesë në një dialog me përfaqësuesit e Delegacionit të BE-së, shtetet anëtare të BE-së dhe organizatat e shoqërisë civile mbi integrimin e Shqipërisë në BE. Një rëndësi e veçantë iu dha diskutimit për përfshirjen e të rinjve në procesin e integrimit në BE.
Kjo seri diskutimesh organizohet në bashkëpunim me Ambasadat e Shteteve Anëtare të BE-së dhe projektin e financuar nga BE “Komunat për Evropën”. Ngjarjet në komunitetet lokale vazhdojnë të na tregojnë se banorët e komunave më të vogla kanë dëshirë të marrin pjesë në ngjarjet që ndodhin në qytetet e tyre.