Nata e filmit në Shtëpinë e Evropës – “Delegacioni”

“Delegacioni”, me një kast të jashtëzakonshëm aktorësh, tregon një vëzhgim të ndjeshëm dhe sarkastik të luftërave të pushtetit në epokën e komunizmit.