Aktiviteti i Artit Bashkëkohor “Edhe muret kanë veshë”

Aktiviteti i Artit Bashkëkohor “Edhe muret kanë veshë”

së Shqipërisë. Projeksionet u shfaqën në Tiranë, Shkodër, Berat, Korçë, Tepelenë dhe Gjirokastër. Ambasadorja e BE Vlahutin vizitoi instalimet në Tiranë