Festivali i Luleve në Shkodër

Festivali i Luleve në Shkodër

E organizuar nga Bashkia e Shkodrës, kjo ngjarje iu kushtua artistëve të rinj të
qytetit dhe u ndoq nga Ambasadorja e BE Romana Vlahutin dhe vendet anëtare të BE-së,
Ambasadorë nga Kroacia, Italia, Rumania, Sllovenia dhe Spanja